Proizvodi

Tecnidea

Tecnidea Cidue S.r.l. je italijanska kompanija čija se kompletna proizvodnja nalazi u Italiji. 34 godine stara kompanija koja izvozi svoje proizvode u više od 60 zemalja sveta. Sertifikovani su od strane norveške kompanije DNV za UNI EN ISO 9001:2015. Proizvodnja obuhvata antivibracione i oscilujuće komponente (zglobove, oslonce, elemente), antivibraciona postolja za motore, zatezne mehanizme (španere) za industriju prenosa snage kao i komponente trasnportera.

Katalozi

  PDF Referenca

Valjkasti lanac koji može da se kreće u više ravni za razliku od standardnih valjkastih lanaca čije je kretanje ograničeno na samo jednu ravan.

  PDF Referenca

Arco – aksijalni elastični element sa opružnim rotiranjem

  PDF Referenca

Komplet – metalni zatezni lančanik sa vijkom za montažu


  PDF Referenca

Komplet – zatezni lančanik od nerđajućeg čelika sa vijkom za montažu


  PDF Referenca

Komplet – plastični zatezni lančanik sa vijkom za montažu


  PDF Referenca

Gumeni elementi za prigušenje vibracija

  PDF Referenca

Oscilatorni oslonci, zglobovi i komponente namenjeni za pogon kolenastim vratilom, vibro motorom i ekscentričnom masom
– sita za separciju granulastih materijala, vibracioni transporteri
– poljoprivreda, hemijska industrija, auto industrija, prozvodnja vina, ...

  PDF Referenca

Antivibracioni oslonci, zglobovi i komponente – prigušenje vibracija
- apsorberi udara, merni instrumenti, pneumatski čekići, odbojnici, oslonci za klima uređaje na kamionima, prigušenje na hederima kombajna ...

  PDF Referenca

Antivibracioni gumeni elementi

  PDF Referenca

Elastična postolja za motore apsorbuju udare i obezbeđuju konstantnu silu zatezanja remena
– pogon sita, drobilica, ...
- mehanički sistem za predopterećenje

  PDF Referenca

Hidraulični sistem za predopterećenje