Proizvodi

Mašinski elementi - spojnice

Nudimo Vam elastične, hidrodinamičke, sa elastičnom čeličnom trakom, sigurnosne, kompozitne i zupčaste spojnice visokog kvaliteta, kao i našu tehničku pomoć u izboru, montiranju i održavanju kuplunga.

Za više od 100 godina postojanja © Regal Rexnord-a, njegovi su stručnjaci postigli vrhunski kvalitet u proizvodima i pružali podršku kupcima širom sveta. Regal Rexnord je poznato i provereno ime u svetu koji sa svojim proizvodima pospešuje produktivnost, efektivnost u proizvodnim organizacijama. Spremni smo da zadovoljimo sva rastuća očekivanja naših kupaca u pogledu dizajniranja proizvoda, inžinjeringa i tehničke podrške. Regal Rexnord je jedan od najpoznatijih proizvođača opreme za transportne sisteme i prenosa snage, zaštitni znak u kojem možete imati poverenje.

Mašinski elementi - spojnice
Mašinski elementi - spojnice
Mašinski elementi - spojnice

Katalozi

lifelign Rexnord obezbedjuje vrhunske proizvode za industrijske primene širom sveta i Falk je njegov brend. Falk lifelign zupčasta spojnica se karakteriše mogućnošću izrade velikih prečnika otvora u glavčinama i prenosom visokih obrtnih momenata. Dostupna je u obe izvedbe, sa jednim ili dva ozubljenja.

• veliki otvori u glavčinama i prenos visokih obrtnih momenata donose uštede do 35% u odnosu na konkurenciju
• dugotrajna mast (LTG) za podmazivanje i zaptivanje u četiri tačke omogućava maksimalno dugotrajno podmazivanje, produžava vek spojnice i doprinosi smanjenju potreba za održavanjem
• zubi spojnice su posebno obradjeni (koren, bok i vrh) da bi se nesmetano sprezali i smanjili habanje uzrokovano nesaosnošću vratila, posebno obradjeni zubi štite opremu od štetnih opterećenja eliminisanjem naprezanja vrha zubca i u isto vreme smanjuju bočni i radijalni zazor

  PDF Referenca
autogard Više od 80 godina Autogard proizvodi vode industriju u zaštiti od preopterećenja proizvodima visokog kvaliteta, inovacijama u konstrukciji i proizvodnji. Proizovodi su izradjeni u skladu sa ISO 9001 standardom korišćenjem najnovijih mašina alatki i visoko kvalitetnih materijala. Autogard ograničavači obrtnog momenta su ograničavači prekidačkog tipa koji se ponašaju kao mehanički “električni osigurači” da bi zaštitili najslabijeg člana transmisije i smanjili vreme zastoja ili eliminisali zastoj kao rezultat preopterećenja ili zaglavljivanja.

  PDF Referenca
omega Rex Omega © je torziono - fleksibilna spojnica koja ne zahteva podmazivanje i radi bez trenja. Ugaono, radijalno i aksijalno pomeranje je postignuto pomoću fleksibilne polyuretanske membrane. Spojnica se sastoji od samo 4 dela : dva simetrična fleksibilna elementa sa vijcima za fiksiranje i dve glavčine. Sve verzije se mogu podešavati tako da odgovaraju ISO, DIN i ANSI standardima u pogledu osovinskog razmaka sve do 300 mm-a bez korišćenja dodatnih delova.

Simetrični fleksibilni elementi omogućuju izmenu-montiranje bez skidanja glavčine ili osovina. Ovi elementi su sastavljeni od elastične polyuretanske membrane, koje su hemijski nabrizgane na dva čelična poluprstena. Ovi poluprstenovi prenose obrtni moment između osovina preko elastične membrane.

Polyuretanska membrana je dizajnirana da izdrži konstantno naprezanje, uticaj hemikalija i mehanička oštećenja. Iako se ne koristi za ograničavanje obrtnog momenta, membrana služi kao osigurač za izoliranje uređaja od pogona u slučaju blokiranja ili prenaprezanja. čelični poluprstenovi su otporni na koroziju, postoji izvedba sa nerđajućim čelikom.

  PDF Referenca
viva Rex Viva © spojnica je bazirana na svom uspešnom prethodniku Rex Omega ©. Usavršavanjem dizajna, Rex Viva može da izdrži veće opterećenje a pri tom dimenzija spojnice je smanjena. Iako Omega i Viva imaju sličnu konfiguraciju, njihovi delovi nisu međusobno kompatibilni.

Rex Viva je torziono - fleksibilna spojnica koja ne zahteva podmazivanje i radi bez trenja. Ugaono, radijalno i aksijalno pomeranje je postignuto pomoću fleksibilne polyuretanske membrane. Spojnica se sastoji od samo 4 dela : dva simetrična fleksibilna elementa sa vijcima za fiksiranje i dve glavčine. Sve verzije se mogu podešavati tako da odgovaraju ISO, DIN i ANSI standardima u pogledu osovinskog razmaka sve do 300 mm-a bez korišćenja dodatnih delova.

  PDF Referenca
wrapflex Falk Wrapflex © je elastična spojnica koja spaja pogonsku sa gonjenom osovinom. Ugaono, radijalno i aksijalno pomeranje je postignuto pomoću fleksibilne polyuretanske membrane. Jednostavnog je dizajna, sastoji se od svega 4 dela : dve metalne glavčine za spajanje osovina, poliuretanske membrane i zaštitnog poklopca. Ova spojnica može da spoji sosovine na razdaljini do najviše 186 mm, sa maksimalnim momentom od 15028 Nm-a.

  PDF Referenca
addax Addax © je spojnica koja radi na principu savijanja materije. Radi bez podmazivanja i sastavljen je od 316 glavčina od nerđajućeg čelika, fleksibilnog elementa od polyuretana (sa legurom ugljenika), i kompozitne cevi-spojnice koja omogućuje spajanje osovina i do 13,7 m razdaljine.

Za izradu cevi spojnice koristi se specijalno stakleno vlakno sa legurom ugljenika, koji omogućuju preciznu kontrolu krutosti. Ozračen sa ultraljubičastovom svetlošću, ova materija je za 3,5 do 5 puta lakša od metala sa identičnim karakteristikama elastičnosti. Ova smanjenba težina smanjuje inerciju i povećava kritičnu radijalnu brzinu, čime se smanjuju štetne vibracije, povećava se efikasnost pri radu. Uretanska cev, kao i glavčine su otporne na koroziju.

  PDF Referenca
hydroflow Hydro-Flow © je hidrodinamična spojnica sastavljena od pumpe A i turbine B, koji su radijalno spojeni. Prenos snage se ostvaruje putem razlike pritiska tečnosti. Više detalja u katalogu.

  PDF Referenca
steelflex Falk Steelflex © prenosi obrtni moment preko dve zupčaste glavčine pomoću čelične opruge. Maksimalni obrtni moment koji se može preneti ovom spojnicom je čak 932000 Nm! Jednostavna konstrukcija ove spojnice omogućuje brzo montiranje bez potrebe pomeranja mašina ili osovina. Kada se uzme u obzir efektivnost cena u pogledu rezervnih delova, troškova održavanja i instalacije kao i garancije od 5 godina koliko nudimo za ovu spojnicu, jasno je zašto vredi izabrati Falk Steelflex spojnicu!

  PDF Referenca