Proizvodi

Kudosworld

KUDOSWORLD Technology Co., Ltd predstavlja medjunarodnu grupu kompanija sa sedištem u Kini i podružnicama u Nemačkoj, Južnoj Koreji i Indiji. Ova kompanija pruža niz rešenja uključujući naprednu tehnologiju, proizovdnju, proizvode i usluge. Smatra kvalitet proizvoda osnovnim principom. Obezbeđuje tehničku i postprodajnu podršku. Poseduje sertifikate za ISO : 9001 standard od procesa projektovanja proizvoda do njegove prodaje. Svi proizvodi odgovaraju standardima: EN, GB, DIN, API, ASME i AS. Izradjuje krute, elastične, hidrodinamičke, sigurnosne, kao i specijalne izvedbe spojnica po zahtevu kupca. Posebno izdvajaju grid (sa elastičnom čeličnom trakom, Bibby), hydrodynamic (hidrodinamičke), gear (zupčaste), composite (kompozitne), permanent magnetic (magnetne). Ovi proizvodi nalaze primenu u željezarama, termoelektranama, rudnicima, lukama, naftnoj i hemijskoj indrustriji kao i drugim industrijskim granama.